O nás

JUDr. JIŘÍ LOJDA, LL.M. EUR., Ph.D.

Zakladatel a jednatel

Úkolem Institutu práva v dopravě s.r.o. je zlepšovat v České republice povědomí o obsahu dopravního a přepravního práva cestou pořádání kvalitních webinářů, školení a dalších vzdělávacích či společensko-vzdělávacích akcí a to nejen na témata běžná či stále aktuální (např. odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě zboží), ale i na témata specifická, k nimž se bohužel podobné akce obvykle nepořádají (především témata z železničního dopravního práva). Institut práva v dopravě s.r.o. byl založen v roce 2024 a klade si za cíl spolupracovat s dalšími subjekty (lektory, vzdělávacími institucemi, zájmovými sdruženími i podnikateli v oblasti dopravy apod.) a stát se v budoucnu nejen zdrojem kvalitních a aktuálních informací z oblasti práva v dopravě, ale i platformou pro setkávání odborníků a výměnu informací.

Institut práva v dopravě byl založen a je řízen JUDr. Jiřím Lojdou, LL.M. EUR., Ph.D., advokátem, který se na oblast práva v dopravě dlouhodobě specializuje a na tomto poli působí jako lektor již téměř 10 let. Je rovněž autorem desítek článků k této problematice a komentáře k zákonu č. 266/1994 Sb., o dráhách. Více informací naleznete na stránkách www.lojda.legal      

Na co klademe na našich akcích důraz:

Co nabízíme