Nabídka akcí

Školení a semináře

Nemovitosti v okolí dráhy železniční a jiné

Cílem semináře je poskytnout účastníkům přehled specifických práv a povinností, které dopadají na vlastníky nemovitostí, které se nacházejí v blízkosti dráhy, nebo na nichž se dráha přímo nachází.

 • Lektor:   JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D.
 • Datum a čas konání:   23.04.2024 od 9:00 do 12:00
 • Forma:   Online
 • Komunikační prostředek:   MS Teams
 • Cena za osobu:   980 Kč
Odpovědnost dopravce podle CMR

Komplexní školení týkající se přepravní smlouvy v mezinárodní silniční nákladní přepravě.

 • Lektor:   JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D.
 • Datum a čas konání:   15.05.2024 od 9:00 do 15:30
 • Forma:   Prezenčně
 • Adresa   Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1
 • Cena za osobu:    2.900 Kč
Ohlédnutí za rozhodovací praxí ÚPDI

Přehled rozhodnutí ÚPDI vydaných ve věci přístupu k dráze a k zařízení služeb.

 • Lektor:   JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D.
 • Datum a čas konání:   19.06.2024 od 9:00 do 12:00
 • Forma:   Online
 • Komunikační prostředek:   MS Teams
 • Cena za osobu:   980 Kč

Na co klademe na našich akcích důraz:

Co nabízíme

Máte téma ?

Na které byste chtěli, abychom uspořádali seminář?