Informace o semináři

Ohlédnutí za rozhodovací praxí ÚPDI

Přehled rozhodnutí ÚPDI vydaných ve věci přístupu k dráze a k zařízení služeb.

Lektor:   JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D.

Datum a čas konání:   19.06.2024 od 9:00 do 12:00

Forma:   Online

Komunikační prostředek:   MS Teams

Cena za osobu:   980 Kč

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „ÚPDI“) vydal za dobu své existence od roku 2017 do roku 2023 celou řadu rozhodnutí, která se týkala jak přístupu k dráze jako takové (přezkum prohlášení o dráze, přístup k železničním vlečkám), tak i k zařízením služeb (odstavné koleje, železniční stanice apod.). Některá tato rozhodnutí byla zdařilá, jiná byla překvapivá a možná i poněkud kontroverzní.

Jelikož agenda i zaměstnanci ÚPDI přešli k 01.01.2024 pod Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, lze očekávat, že dříve zastávané názory ÚPDI budou mít v budoucnu rovněž svou relevanci.

Cílem semináře je tak seznámit posluchače se zásadními rozhodnutími ÚPDI  a s limity, nebo nedostatky, které tato rozhodnutí vykazují.

Seminář je vhodný pro zaměstnance železničních dopravců či vlastníků nebo provozovatelů železniční infrastruktury, advokáty i akademické pracovníky.

Program:

8:40 – 9:00   Přihlašování, odstranění problémů s připojením

9:00 – 10:30   Rozhodnutí týkající se přístupu k vlečkám a jiným dráhám

10:30 – 10:45   Pauza

10:45 – 12:00   Rozhodnutí týkající se zařízení služeb

12:00 – 12:30   Odpovědi na dotazy, závěr

O lektorovi:

Seminář povede JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D., samostatný advokát se zaměřením na dopravní a přepravní právo a na právo poštovních služeb, který se přednášené problematice dlouhodobě věnuje jak v praxi, tak i v publikační činnosti (je autorem komentáře k zákonu č. 266/1994 Sb., o dráhách – nakladatelství Wolters Kluwer).

Přihlášení:

Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře

Těšíme se na možnost setkání s Vámi!

Institut práva v dopravě s.r.o.

JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D.

Jednatel