Pro spotřebitele

Informace pro spotřebitele

V souladu s právními předpisy si dovolujeme spotřebitele informovat, že cena za účast na semináři pořádaném společností Institut práva v dopravě s.r.o. je vždy uvedena na těchto stránkách u konkrétního semináře, kde je vždy uvedena cena včetně všech daní a poplatků, stejně jako rozsah plnění, které od nás obdržíte.

Spotřebitel je oprávněn podávat reklamace písemně na adrese Riegrova 17, 77900 Olomouc nebo na e-mailu office@ipvd.academy. Reklamace bude přezkoumána a vyřízena bezodkladně po jejím obdržení, nejpozději do 30 dnů a spotřebitel bude v této lhůtě o jejím vyřízení vyrozuměn.

Dovolujeme si Vás informovat, že k mimosoudnímu řešení sporů mezi spotřebitelem a Institutem práva v dopravě s.r.o. je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha – Nové Město. Více informací na www.coi.cz, případně na www.coi.cz/informace-o-adr/.