Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Nedílnou součástí jakékoliv smlouvy uzavřené s Institutem práva v dopravě s.r.o., jejímž předmětem je účast na akci pořádané tímto Institutem, jsou tyto obchodní podmínky.