Informace o semináři

Nemovitosti v okolí dráhy železniční a jiné

Cílem semináře je poskytnout účastníkům přehled specifických práv a povinností, které dopadají na vlastníky nemovitostí, které se nacházejí v blízkosti dráhy, nebo na nichž se dráha přímo nachází.

Lektor:   JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D.

Datum a čas konání:   23.04.2024 od 9:00 do 12:00

Forma:   Online

Komunikační prostředek:   MS Teams

Cena za osobu:   980 Kč

Zaměříme se na dráhu železniční, nicméně tam, kde je to vhodné, bude pojednáno i o dráze tramvajové a trolejbusové, případně lanové. Účastníci by se tak měli dozvědět více o ochranných pásmech dráhy a o obvodu dráhy, o výhodách a právech spojených s železniční vlečkou v areálu závodu a o povinnostech, které to sebou přináší. Zvláštní pozornost bude věnována rovněž přítomnosti zařízení služeb (odstavných kolejí, čerpací stanice pro kolejová vozidla apod. či jiných zařízení pro drážní dopravu) na pozemku a z toho vyplývajících výhod a povinností.

Seminář je vhodný pro zaměstnance železničních dopravců, osoby působící v oblasti velkých průmyslových realit (výrobní závody, skladové haly), advokáty i akademické pracovníky.

Program:

8:40 – 9:00     Přihlašování, odstranění problémů s připojením

9:00 – 10:30   Ochrana dráhy; Železniční vlečka

10:30 – 10:45   Pauza

10:45 – 11:45   Zařízení služeb

11:45 – 12:00   Odpovědi na dotazy, závěr

O lektorovi:

Seminář povede JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D., samostatný advokát se zaměřením na dopravní a přepravní právo a na právo poštovních služeb, který se přednášené problematice dlouhodobě věnuje jak v praxi, tak i v publikační činnosti (je autorem komentáře k zákonu č. 266/1994 Sb., o dráhách – nakladatelství Wolters Kluwer).

Přihlášení:

Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře

Těšíme se na možnost setkání s Vámi!

Institut práva v dopravě s.r.o.

JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D.

Jednatel