Informace o semináři

Odpovědnost dopravce podle CMR

Komplexní školení týkající se přepravní smlouvy v mezinárodní silniční nákladní přepravě.

Lektor:   JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D.

Datum a čas konání:   15.05.2024 od 9:00 do 15:30

Forma:   Prezenčně

Adresa:   Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1

Cena za osobu:   2.900 Kč

Mezinárodní silniční nákladní doprava se v Evropě již od šedesátých let 20. století řídí Úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR). Přesto se v rámci těchto přeprav stále chybuje a objevují se nové mýty a polopravdy.

Účelem semináře je seznámit účastníky ve dvou blocích s následujícími problémy:

Blok I.

 • Aplikace úmluvy CMR na mezinárodní přepravy i přepravy vnitrostátní (§ 9a zákona o silniční dopravě)
 • Úloha zasílatele v přepravách podle CMR
 • Přepravy kombinované podle čl. 2 CMR
 • Funkce nákladního listu
 • Převzetí zásilky dopravcem a její dodání příjemci
 • Případy odpovědnosti dopravce
 • Možnosti sjednání smluvní pokuty

Blok II.

 • Limity náhradové povinnosti dopravce
 • Možnosti zvýšení náhrady
 • Role pojištění v kompenzaci škody
 • Kvalifikované zavinění dopravce podle čl. 29 CMR
 • Příslušný soud a rozhodčí řízení podle úmluvy CMR

Výklad bude podpořen příklady z praxe lektora i relevantními rozhodnutími českých soudů.    

Seminář je vhodný zejména pro pracovníky v mezinárodní silniční nákladní dopravě a v zasílatelství, zaměstnance pojišťoven, advokáty i akademické pracovníky.

Program:

8:30 – 9:00   Registrace účastníků

9:00 – 12:00   Blok I.

12:00 – 13:00   Pauza na oběd*

13:00 – 15:00   Blok II.

15:00 – 15:30   Diskuse, závěr

O lektorovi:

Seminář povede JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D., samostatný advokát se zaměřením na dopravní a přepravní právo a na právo poštovních služeb, který se přednášené problematice dlouhodobě věnuje jak v praxi, tak i v publikační činnosti (je autorem komentáře k úmluvě CMR v právním informačním systému ASPI – nakladatelství Wolters Kluwer).

Přihlášení:

Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře

Těšíme se na možnost setkání s Vámi!

Institut práva v dopravě s.r.o.

JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D.

Jednatel

 

*Oběd není poskytován ze strany Institutu práva v dopravě s.r.o.